Planet - Hållbart Hotel

Att minska miljöpåverkan är en av våra absolut viktigaste uppgifter. Här kan du läsa om hur vi tacklar de största hindren på vägen.

Plast

Plast är inget vackert ord i miljösammanhang. Trots det består enorma mängder produkter i vårt samhälle av just plast, och varje minut hamnar 15 ton plast i hav världen över. För att minska vår påverkan deltog hela Nordic Choice Hotels (som Vox Hotel är en del av) tillsammans med Hurtigruten och WWF i projektet Plaststafetten under 2019. Projektets ändamål var att bli helt fria från onödiga plastprodukter.

Tack vare detta har vi slutat med:

  • Plastlock till take away-muggar. Dessa är nu komposterbara.
  • Plastbestick till take away.
  • Plastlådor till take away.
  • Engångsmuggar i plast.
  • Sugrör i plast.
  • Drinkpinnar i plast.
  • Plastflaskor med vatten på hotellrummen.

Och vår resa har bara börjat för mer plast skall bort…

Vatten

Allt vatten som används på hotellet hämtas från Vättern och behandlas i Häggebergs vattenverk innan det strömmar in i hotellets ledningar. Lokalt vatten och korta transportsträckor innebär ett klimateffektivt system. Vattnet är mjukt (3,8 °dH), vilket innebär att lägsta möjliga dosering kan användas vid disk och tvätt. Vattnets temperatur när det kommer från vattenverket varierar med årstiderna för att spara på onödiga resurser för temperaturreglering. Vattnet levereras av Jönköpings Kommun.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår vattenåtgång. Bland annat köper vi inte in något buteljerat vatten, och vi försöker även minska vårt och våra gästers vattenanvändning genom kunskapsspridning. Våra gäster kan hjälpa oss att spara vatten om de bor mer än en natt på hotellet genom att vi inte städar rummet under vistelsen. Om de vill ha rummet städat måste de tala om detta genom att hänga en skylt på dörren. Med hjälp av mätsystem har vi noggrann koll på hur mycket kall- respektive varmvatten som går åt på hotellet.

 

Avfall

Oavsett hur hållbara inköp vi gör kommer vi aldrig kunna undvika att det blir avfall från verksamheten. Men vi kan göra mycket för att väva in hållbarhet även i det här temat. Vår målsättning är att ha en återvinningsgrad på 99 %. För att nå målet arbetar vi med ett cirkulärt tänkande, källsortering av avfall, inköp av förnybara produkter och utbildning av våra medarbetare. Vi arbetar mycket med vägning, mätning och rapportering för att upptäcka vart möjligheterna finns och för att kunna följa förbättringarna. Utöver detta har vi även startat initiativet Svinnsmart frukost som går att läsa mer här.

 

Kemikalier

På ett hotell finns det många utrymmen som ska underhållas. I många fall används kemikalier som är farliga för djur och miljö för sådan underhållning. Vi arbetar ständigt med att minska vårt användande av sådana kemikalier. Genom att klassificera dessa i tre nivåer – rött, gult och grönt – kan vi arbeta effektivt med att minska vårt användande och vårt avtryck på miljön. Vår målsättning är att reducera verksamhetens förbrukning till 12 gram per gästdygn. I samband med att Vox Hotel blev en del av Nordic Choice Hotels 2017 gjordes en omfattande uppdatering av alla verksamhetens kemikalier. Det här är dessutom ett område där inköp ständigt arbetar med att hitta skonsammare alternativ.

 

Energi

Fastigheten använder el och fjärrvärme från Jönköping Energi och Bixia, med lokala produktioner i Torsvik, precis utanför Jönköping, och hos människor med vatten- eller vindkraftverk på sina gårdar. Fjärrvärme är ett bra sätt att ta vara på energi som annars skulle gått förlorad. I produktionen används förnybara källor såsom vind- och vattenkraft och restavfall från bland annat skogsindustrin. Värme och el produceras i samma förlopp, vilket är mer klimateffektivt än separata produktioner. Även den kyla som används på hotellet hämtas lokalt genom att Vätterns kalla vatten används för att generera fjärrkyla.

På hotellet försöker vi minska mängden nödvändig energi. Det gör vi genom att alltid släcka i hotellrum och andra områden när de inte används, genom att justera våra arbetsrutiner så att vi går färre vändor i hissar, förråd och liknande, genom att programmera rullgardiner så att rummen skyddas mot onödigt stora temperaturväxlingar och mera. Vi mäter all vår energiförbrukning noggrant vilket gör att vi kan se tydligt hur bra våra åtgärder fungerar.

 

Transporter

Transporter bidrar till klimatutsläpp vilket i sin tur är ett hot mot djur och miljö. Som en del av Nordic Choice Hotels är vi en viktig aktör i målsättningen att minska antalet transporter och att klimatkompensera 100 % av de transporter som trots allt behövs. Vi arbetar bland annat med våra beställningsrutiner och frekvensen av transporter till och från hotellet. En annan del av arbetet med minskade transporter är systemet med att gäster hänger ut en skylt om de vill ha sitt rum städat. Tack vare detta system sparar vi många resurser och transporter. Dessutom har vi alltid miljön i åtanke när vi reser i arbetet. Många möten hålls digitalt för att undvika resor, och de resor som ändå behövs görs så klimateffektivt som möjligt samt sammanställs och rapporteras in i vårt interna uppföljningssystem.

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev!

Få senaste information och erbjudanden