VoxCare - hållbarhet på Vox Hotel

På Vox Hotel delar vi en tradition och en kultur av att göra mer än det som förväntas av oss - för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. Vi kallar detta arbete för VoxCare.

På Vox Hotel har vi har höga mål och ett brett engagemang och som en del av Nordic Choice Hotels påverkar vi oss själva, våra leverantörer och samhället på flera sätt. Därför mäter vi framgång utifrån tre olika punkter: People, Planet och Profit. Detta så att du som gäst kan sova hos oss med gott samvete.

På Vox Hotel kallar vi detta arbete för VoxCare.