Certifieringar

Våra certifikat är ett ständigt aktuellt bevis för att vi arbetar hållbart i hela verksamheten.

Idag lever vi på ett sätt som är skadligt för miljön. Vi tar mer än vad vi ger. Föroreningar, klimatgasutsläpp och slöseri med naturresurser är beteenden som hotar vår jord. Vi vill visa att den negativa effekt vi har på vårt klimat kan minskas, även med stor hotelldrift.

ISO 14001

Att vara ISO 14001-certifierad är ett bevis på att vi har ett systematiskt hållbarhetsarbete som vi ständigt arbetar med att förbättra, och att vi arbetar extra mycket med de delar i verksamheten som har störst miljöpåverkan. Ett certifikat är ett ständigt aktuellt bevis på vilket arbete vi gör, eftersom vi årligen kontrolleras för att få behålla detta bevis. Vårt arbete med hållbarhet är och kommer alltid att vara ständigt aktuellt på hotellet. För det är trots allt så att hur mycket vi än gör, blir vi aldrig klara med vårt arbete.

KRAV

KRAV är en svensk miljömärkning av mat. Märkningen är ett bevis för att maten är ekologisk och producerad med höga krav på djuromsorg, hälsa, arbetsvillkor och klimat. De krav som ställs för att få använda märkningen är fler och strängare än de minimikrav för ekologisk matproduktion som ställs av EU. Det innebär att all KRAV-märkt mat är ekologisk, men all ekologisk mat är inte KRAV-märkt. Vox Hotel är KRAV-certifierat. Det innebär att en betydande stor del av maten vi erbjuder är KRAV-märkt, och att vi revideras regelbundet om arbetsrutiner, inköp, val av produkter med mera. Vårt KRAV-certifikat är ett bevis för dig som besökare på att du kan ha gott samvete över maten du äter och hur den har nått din tallrik.

Fairtrade

Fairtrade är en miljöcertifiering med med uppdrag att förena odlare och konsumenter i en jämlik och rättvis handel. Märkningen är internationell och har ett brett fokus som täcker de tre pelarna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Inom dessa områden förekommer specifika krav såväl som premieringar som viktiga led i utvecklingen. Fairtrade arbetar hårt med att förbättra situationen i det första ledet av handelskedjan, den del som idag har sämst villkor och rättigheter. Genom att välja Fairtrade bidrar vi, och du som besöker oss, till positiva förändringar.

Se hur Fairtrade förbättrar här.

Eko-körkort

Eko-körkortet är en internutbildning som alla som arbetar på Vox Hotel genomgår. Utbildningen innefattar allt som våra anställda behöver veta om ekologi, såsom certifieringar, produktion, sortiment, rutiner, bakgrundsfakta, med mera. Genom att utbilda vår personal kan vi garantera att du blir omhändertagen av kunniga och motiverade medarbetare när du besöker oss. Allt för miljöns och våra gästers bästa.

MSC/ASC

En viktig fråga inom ämnet miljövänlig mat är utrotningshotade arter och överfiske. För att visa att vi arbetar med dessa frågor och enbart serverar mat som inte bidrar till problemen är vi MSC/ASC-certifierade. MSC står för Marine Stewardship Council och är ett certifikat för hållbart vildfångad fisk. ASC står för Aquaculture Stewardship Council och är ett certifikat för hållbart odlad fisk. Certifikaten är bevis på att all fisk och skaldjur vi hanterar uppfyller kraven för hållbart fiske och värnar om vår miljö.

Se filmen om varför certifikaten behövs.

Läs mer om certifikaten.

Rödlista

Ett viktigt initiativ för att värna om vår miljö är att bry oss om vad vi serverar. Vi vill inte att maten på våra tallrikar kommer från produktioner som skadar eller hotar djur och miljö. Därför har Nordic Choice Hotels (som Vox Hotel är en del av) tagit fram en rödlista med arter som inte under några omständigheter serveras hos oss.

Rödlistan finner du här.

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev!

Få senaste information och erbjudanden