Hållbarhet som konkurrensfördel

Hållbarhet och valmöjligheter är en konkurrensfördel och ger bättre lönsamhet

Utan lönsamhet saknar vi medel för att fortsätta värna om miljön. Därför är “Profit” en central byggsten i vårt dagliga hållbarhetsarbete. Det är tack vare god lönsamhet som vi haft möjlighet att implementera de hållbarhetslösningar vi arbetar med idag, och det är en trend som vi vill fortsätta. Det ger oss inte bara en bra image, utan möjliggör också fler valmöjligheter för att kunna erbjuda våra gäster det allra bästa samtidigt som vi är snälla mot vår planet.

Som en del av Nordic Choice Hotels använder vi oss av WeCare Index, ett system där hotellet poängsätts baserat på en lång rad hållbarhetsaspekter. Poängen är jämförbar mot hotellets tidigare poäng, likväl som mot andra hotell i koncernen. Genom att inkludera WeCare Index i finansiella rapporter integreras hållbarhetsarbetet i hela verksamheten.

En viktig pusselbit för att nå lönsamhet är människorna bakom framgången. Vi tror på att mångfald och jämlikhet möjliggör en ovärderlig bredd av kunskap och erfarenhet. Därför kan vi stolt berätta att på Vox Hotel arbetar människor från mer än 7 olika länder, och att 50 % av cheferna på hotellet är kvinnor. Inom Nordic Choice Hotels är fler än 2 av 3 chefer kvinnor och även över 60 % av hela koncernens medarbetare.

 

 

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev!

Få senaste information och erbjudanden