Etisk handel

Ett besök på Vox ska vara positivt för oss, för våra gäster och för samhället.

Ett besök hos oss ska vara positivt för oss, för våra gäster och för samhället. Vi tar ansvar för människor och miljö i alla led av vår verksamhet genom strikta regleringar för våra samarbetspartners och leverantörer. Samtliga leverantörer förbinder sig till att följa en uppsättning etiska riktlinjer. Dessa täcker mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöregleringar ur FN-konventioner och ILO-konventioner.

Dessa riktlinjer behandlar:

 • Nationella lagar och föreskrifter
 • Tvångsarbete/slavarbete
 • Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
 • Barnarbete
 • Diskriminering
 • Brutal behandling
 • Sund och trygg arbetsmiljö
 • Lön
 • Arbetstid
 • Etablerade anställningsförhållanden
 • Marginaliserade befolkningsgrupper
 • Miljö
 • Djurvälfärd
 • Korruption

För att ytterligare minska vårt avtryck på miljön ställer vi krav på miljöcertifieringssystem för alla våra leverantörer och deras leverantörsled. Dessutom ska alla leverantörer tydligt kunna visa upp var produktionen av varorna sker samt ha någon form av kontrollsystem. Genom ständig kontroll och uppföljning av de kriterier vi har för våra leverantörer kan vi garantera att vår verksamhet drivs med hänsyn till människor och miljö. Det betyder att du alltid kan sova hos oss med gott samvete.

 

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev!

Få senaste information och erbjudanden